Wydarzenia
Zawsze blisko
ważnych wydarzeń

KRAUM

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Za nami konferencja KRAUM zatytułowana „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, której sponsorem był Medcam.

W piątek, 21 kwietnia 2023 r. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, podczas zorganizowanej na Wydziale Farmaceutycznym UMW konferencji KRAUM pt. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, gościł przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz uczelni medycznych z całego kraju. Tematem przewodnim były standardy kształcenia lekarzy i innych specjalistów w zawodach medycznych. KRAUM pracuje nad rekomendacjami i listą dobrych praktyk, dotyczącymi tej kwestii.

Konferencja podzielona była na cztery panele:

  • Standaryzacja procesu kształcenia
  • Edukacja interprofesjonalna
  • Nowoczesna edukacja
  • Komunikacja z pacjentem

Jednym z poruszanych tematów były plany polskiego Ministerstwa Zdrowia dotyczące położenia większego nacisku na kształcenie z zakresu e-usług oraz podniesienie roli centrów symulacji medycznej.

Konferencję podsumowało wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. opracowania rekomendacji w kształceniu na kierunkach medycznych – dr hab. Agnieszki Zimmermann, prof. uczelni z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Po wystąpieniu pani profesor uczestnicy pracowali w czterech grupach roboczych:

  • Grupa główna – rekomendacje KRAUM odnośnie kształcenia w zawodach medycznych
  • Informatyzacja procesu dydaktycznego 
  • Kompetencje dydaktyczne
  • Procedury jakości kształcenia

Czeka nas wiele zmian, dlatego Medcam Simulations Systems będzie aktywnie wspierać edukację w zakresie symulacji medycznej oraz zarządzania Centrami Symulacji.

Więcej o wydarzeniu tutaj:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7056192682024480768/?actorCompanyId=75862239

oraz tutaj:

https://lnkd.in/dWhZKaAm