Case study

ZARZĄDZANIE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU MEDCAM PRO W SEMESTRZE ZIMOWYM I LETNIM 2022/2023