Centra symulacji

Centra symulacji medycznej (CSM) są najlepszym miejscem do prowadzenia kształcenia przedszpitalnego. Potwierdzają to zarówno subiektywne obserwacje studentów i nauczycieli akademickich, jak i badania naukowe prowadzone w tym zakresie. Studenci realizujący scenariusze symulacyjne w CSM mają szansę zetknąć się m.in. z bardzo rzadkimi przypadkami klinicznymi. Co więcej, każdy student ma okazję uczestniczyć w takim scenariuszu i nabyć nowe umiejętności praktyczne, co w warunkach klinicznych jest często wręcz niewykonalne. Biorąc pod uwagę założenia kształcenia metodą symulacji oraz wyposażenie, jakim obecnie dysponują centra symulacji medycznej, wysoka efektywność kształcenia w warunkach symulowanych wydaje się być oczywista.

debriefing-student

Nasze rozwiązania pozwalają w prosty  i skuteczny sposób zaadoptować i rozbudować każdy już wdrożony w CSM system audio-video do debriefingu lub stworzyć zupełnie nowy. Zmiana systemu a-v na Medcam to nowe funkcjonalności i ogrom możliwości w procesie dydaktycznym – zarówno dla instruktorów, jak i dla techników oraz studentów, w tym możliwość wystandaryzowanego egzaminowania OSCE.

Decydując się na system Medcam wybierają Państwo również pomoc naszych specjalistów w:

•   zaprojektowaniu pracowni symulacji lub całego CSM,

•   przygotowaniu pomieszczeń do prowadzenia egzaminów OSCE,

•   zaplanowaniu rozwoju i zdefiniowaniu ewentualnych zagrożeń podczas realizacji zadań,

•   doborze odpowiedniego sprzętu i wyposażenia,

•    kompleksowym wdrożeniu systemu Medcam,

•    przeszkoleniu kadry instruktorów i techników symulacji z zakresu symulacji wysokiej wierności oraz realizacji egzaminów OSCE.

Ponadto, mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie techniczne oraz technologiczne na każdym etapie realizacji.

System Medcam jest skalowalny, co umożliwia łatwą rozbudowę o kolejne stanowiska symulacyjne, zachowując pełną funkcjonalność systemu dla każdego stanowiska. Bez znaczenia, czy to są małe pracownie symulacyjne, czy duże, wieloprofilowe centra symulacji.

Sercem każdego CSM jest pracujący w nim personel: technicy oraz instruktorzy symulacji medycznej oraz kadra zarządzająca i dział administracyjny. Każdego dnia przez CSM przepływa duża ilość informacji, w tym: scenariusze, listy kontrolne, zapotrzebowanie – na zajęcia i egzaminy, sprzęt, materiały jednorazowe, pacjentów standaryzowanych. Wiele z tych danych jest często modyfikowanych i aktualizowanych. W swojej ofercie posiadamy rozwiązanie, które wspiera utrzymanie komunikacji personelu na wysokim poziomie poprzez zebranie i usystematyzowanie wszystkich tych informacji w jednym, dostępnym całodobowo miejscu, a zatem zaoszczędzić czas, poprawić efektywność pracy personelu CSM oraz uniknąć dezinformacji i nieporozumień pomiędzy pracownikami. Dowiedz się więcej...