Edukacja

Współczesny model kształcenia w Polsce i w Unii Europejskiej zakłada szkolenie przyszłych absolwentów kierunków medycznych i innych profesji związanych z medycyną w oparciu o efekty uczenia się z zakresu: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Zdobywanie wiedzy w formie czytania tekstu, wykładów, prezentacji jest mniej skuteczne niż poprzez obserwację i czynny udział. Bezpośrednie zaangażowanie studenta w wykonywanie praktycznych czynności przynosi dużo lepsze rezultaty. W zależności od wybranej formy edukacji, skuteczność nauczania będzie się różnić.

Najwyższy efekt przyswajania wiedzy osiągamy w symulacji wysokiej wierności, gdzie po zakończonym scenariuszu dydaktyk przeprowadza debriefing, czyli sesję prowadzoną po symulacji, w której prowadzący i studenci ponownie badają doświadczenie symulacyjne w celu przyswojenia wiedzy i lepszego przygotowania się do przyszłych sytuacji. Debriefing powinien sprzyjać rozwojowi umiejętności oceny klinicznej i krytycznego myślenia.

Do przeprowadzenia scenariusza symulacji wysokiej wierności w warunkach zbliżonych do przyszłego miejsca pracy potrzebne jest odpowiednie wyposażenie pracowni, w tym np. niezbędne symulatory, fantomy oraz sprzęt medyczny. Instruktor symulacji medycznej, za pomocą oprogramowania umożliwiającego nagrywanie obrazu i dźwięku, kontroluje sesję symulacyjną i zaznacza istotne zdarzenia na osi czasu nagrania. Następnie, podczas debriefingu instruktor może w prosty sposób wrócić do kluczowych momentów nagrania.

System Medcam umożliwia pełną kontrolę sesji symulacyjnej wysokiej wierności, a nawet więcej, gdyż za pomocą systemu w trakcie realizowanego scenariusza uczestnicy mogą zlecać badania, tworzyć własną dokumentację oraz wyświetlać pierwotnie dodaną dokumentację scenariusza. Dodatkowo, podczas  debriefingu uczestnicy sesji mogą powtórnie przeglądać lub edytować całą dokumentacją sesji symulacyjnej, co stwarza nowe możliwości analizy i omawiania przypadku.

Medcam to nie tylko system do debriefingu i egzaminów OSCE – to przede wszystkim narzędzie do tworzenia wysokiej jakości edukacji. Naszym celem jest nie tylko wyposażenie centrów symulacji w najbardziej innowacyjny i intuicyjny system. W rozmowach z naszymi klientami kładziemy ogromny nacisk na nieocenioną wartość szkoleń kadry CSM na każdym szczeblu. Tylko odpowiednia wiedza, świadomość całego procesu nauczania oraz zestaw umiejętności niezbędnych do organizacji, przygotowania i przeprowadzenia zajęć symulacyjnych gwarantuje sukces całego przedsięwzięcia.

Dlatego wspieramy centra symulacji nie tylko naszą wiedzą techniczną i technologiczną, ale także szkolimy personel z zakresu zarządzania CSM, przygotowania instruktorów oraz techników do pracy w warunkach symulacyjnych.