Medcam

Medcam® to intuicyjny system do debriefingu i egzaminów OSCE, stworzony w oparciu o najnowocześniejsze technologie. System powstał na bazie wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej, techników oraz instruktorów symulacji medycznej. Medcam to nie tylko system do debriefingu, za pomocą którego możemy nagrywać obraz i dźwięk. To także kompleksowe narzędzie do administrowania scenariuszami, kartami ocen, czy egzaminami.

Gdy więc raz spróbujesz pracy z Medcamem, już nigdy nie zgodzisz się na mniej.

POZNAJ MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJE MEDCAM

 • Nagrywanie, odtwarzanie, transmisja live aktualnych sesji
 • Dwukierunkowa komunikacja audio z dowolną salą wchodzącą w skład systemu
 • Możliwość odtwarzania dzięków specjalnych w salach symulacyjnych
 • Tworzenie sesji egzaminacyjnych OSCE z przypisanymi listami kontrolnymi
 • Integracja z symulatorami wysokiej wierności światowych producentów
 • Tworzenie sesji wysokiej wierności w oparciu o scenariusze
 • Panel studenta umożliwiający wyświetlanie scenariusza oraz dwukierunkową wymianę dokumentacji dotyczącej scenariusza
 • Możliwość zlecania badań i tworzenia własnej dokumentacji przez studenta
 • Przechwytywanie obrazu z wirtualnych monitorów pacjenta oraz innych źródeł obrazu, np. z kardiomonitora itp.
 • Kompatybilność z systemem Medcam PRO do zarządzania CSM.

Dlaczego warto wybrać Medcam?

 • Wprowadzi wysokie standardy i lepszą jakość pracy w CSM
 • Ujednolici dokumentację i karty oceny
 • Dostęp do wszystkich plików i informacji w jednym miejscu będzie utrzymany nawet podczas nieobecności innych pracowników
 • Nie będzie konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania – wszystko w jednym miejscu
 • Umożliwi przeprowadzenie analizy wyników egzaminów OSCE
 • Oszczędzi mnóstwo czasu techników i instruktorów symulacji przy wprowadzaniu scenariuszy i kart oceny do systemu Medcam – raz wprowadzone będą pod ręką cały czas
 • Scenariusze i karty oceny będą w pełni integralne w systemach Medcam i Medcam PRO.

Korzyści z pracy z systemem Medcam

Dla Administratora

 • Możliwość dowolnej konfiguracji źródeł obrazu i dźwięku w systemie
 • Możliwość rozbudowy systemu o kolejne stanowiska
 • Możliwość tworzenia nielimitowanej ilości kont użytkowników z różnymi uprawnieniami, w tym kont nauczycieli i studentów
 • Możliwość importu bazy danych studentów
 • Możliwość tworzenia i przechowywania scenariuszy i kart oceny
 • Możliwość konfiguracji reguł egzaminów i oceny studenta Możliwość generowania raportów po przeprowadzonych egzaminach OSCE lub zajęciach.

Dla Nauczyciela

 • Ujednolicenie wzoru scenariuszy i kart oceny w systemie
 • Możliwość zaznaczania tagów oraz dodawania komentarzy
 • Możliwość oceny studenta z u życiem karty oceny
 • Automatyczne zliczanie punktacji z listy kontrolnej i wystawianie oceny przez system w oparciu o przyjęte wcześniej kryteria
 • Możliwość automatycznej oceny studenta podczas egzaminu OSCE z uwzględnieniem dowolnej ilości stacji
 • Prosty i intuicyjny interfejs
 • Możliwość przesłania badań lub dokumentów do studenta podczas sesji
 • Możliwość wykorzystania przez studentów Panelu studenta podczas debriefingu.

Dla Technika symulacji

 • Brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerze
 • Brak koniczności aktualizacji każdego stanowiska sterowania
 • System działa w oparciu o centralny serwer, jednakowo na wszystkich stanowiskach
 • Dostęp przez przeglądarkę internetową
 • Scenariusze, karty oceny oraz dodatkowa dokumentacja przechowywana jest na serwerze centralnym, co porządkuje dokumentację i ułatwia zarządzanie nią
 • Zarówno każdy komputer, jak i pomieszczenie może być pomieszczeniem kontrolnym dla sesji symulacyjnej lub egzaminacyjnej
 • Automatyczne przypisywanie studentów do stacji egzaminacyjnych
 • Możliwość nagrywania wszystkich pracowni w jednym czasie.

Dla Studenta

 • Panel studenta – indywidualne konta studentów umożliwiające łatwą identyfikację i proste logowanie
 • Możliwość zgłaszania gotowości do konkretnej stacji OSCE
 • Wyświetlanie się czasu stacji podczas egzaminu dające pełną kontrolę nad planowaniem zadań
 • w wyznaczonym czasie
 • Wyświetlanie informacji na temat sesji wraz z dokumentacją scenariusza – wszystko pod ręką
 • Możliwość tworzenia własnej dokumentacji poszerzającej możliwość działania
 • Możliwość zlecania badań i uzyskania natychmiastowej reakcji prowadzącego Możliwość wykorzystania Panelu studenta podczas debriefingu.