O nas

Dlaczego istniejemy?

Ponieważ chcemy, żeby Centra Symulacji były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Ale przede wszystkim, żeby pomagać tworzyć efektywną symulację, w którą angażuje się zarówno student, jak i cały personel CSM. Chcemy wyznaczać i stosować nowe standardy funkcjonowania centrów symulacji chcąc wywołać zjawisko dyfuzji.

Do czego dążymy?

Dążymy do tego, aby w Centrach Symulacji w pełni wykorzystywać potencjał tych miejsc i dostarczać narzędzia do efektywnej, przyjemnej i satysfakcjonującej pracy. Po ponad dekadzie pracy w branży edukacji i symulacji medycznej oraz obserwacji procesów, które temu towarzyszyły doszliśmy do wniosku, że wiele z tych procesów i koncepcji wymaga przebudowy, gdyż po prostu energia i zaangażowanie ludzi są marnowane na zbędne czynności, a to negatywnie wpływa na efekt końcowy procesu edukacji studenta i poziom satysfakcji z pracy kadry CSM.

Jak to chcemy osiągnąć?

Dzięki naszym rozwiązaniom chcemy wyznaczyć wyższe standardy pracy w CSM oraz podnieść jakość zajęć z zastosowaniem symulacji medycznej, a poprzez prowadzone szkolenia zwiększyć wśród kadry świadomość potencjału centrów symulacji i możliwości, jakie im stwarzają.

2022 In Situ Medcam Team

System Medcam powstał w oparciu o wartości, którymi kieruje się nas zespół:

Kreatywność

Nieszablonowe podejście i innowacyjne rozwiązania to domena zespołu Medcam – zarówno przy tworzeniu systemu, jak i przy pracach wdrożeniowych. Najlepiej można to zaobserwować przyglądając się naszym pracom adaptacyjnym i rozbudowującym systemy audio-video innych producentów oraz porównując funkcjonalność sytemu Medcam z pozostałymi systemami na rynku.

Skuteczność

Wszystkie wdrożone w systemie Medcam rozwiązania są gruntownie przemyślane, sprawdzone i przede wszystkim skuteczne. Nie oferujemy nieprzetestowanych rozwiązań, ani takich, które mogą być dla użytkowników problematyczne.

Motywacja

Nasz zespół tworzy wyjątkowy i unikalny produkt, a motywację czerpiemy od naszych klientów, kiedy obserwujemy jak bardzo wdrożone funkcjonalności systemu sprawdzają się w codziennym zastosowaniu polepszając jakość i komfort pracy użytkowników Medcama. Informacja zwrotna od użytkowników jest dla nas bardzo ważna, gdyż motywuje nas do dalszego rozwoju i pozwala odpowiadać na właściwe oczekiwania.

Wartością podsumowującą, a zarazem wiodącą w naszych systemach jest ich PROSTOTA UŻYCIA. Wszystkie rozwiązania są łatwe i bardzo intuicyjne dla każdej grupy użytkowników pracujących z systemem Medcam.