Medcam PRO

Medcam PRO® to kompleksowy system do zarządzania Centrum Symulacji Medycznej. System powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie osób zarządzających zarówno małymi, jak i dużymi CSM. 

Medcam PRO to nowoczesne narzędzie do zarządzania zasobami, które wprowadza nowe standardy i optymalizuje pracę CSM w każdym obszarze jego funkcjonowania.

System posiada różne poziomy dostępu dla poszczególnych grup pracowników. Pozwala to na zarządzanie informacją w sposób powiązany z zakresem obowiązków pracownika.

Moduły dostępne w Medcam PRO

 • Scenariusze
 • Karty oceny
 • Zapotrzebowanie na zajęcia
 • Harmonogram zajęć w CSM
 • Wyposażenie CSM
 • Stany i braki magazynowe, w tym rozchód materiałów jednorazowych
 • Raporty
 • Ustawienia

Dlaczego warto wdrożyć Medcam PRO?

TECHNIK

 • Podział rodzaju wyposażenia w systemie z uwzględnieniem indywidualnych cech produktu
 • Możliwość dodawania plików (np. kart katalogowych sprzętu), dat przeglądu i innych istotnych informacji
 • Łatwe przeszukiwanie zasobów i wyszukiwanie danego wyposażenia
 • Możliwość wygenerowania rejestru wyposażenia znajdującego się w magazynach CSM
 • Śledzenie na bieżąco rozchodu materiałów jednorazowych
 • Pełna kontrola nad zapotrzebowaniem na zajęcia
 • Harmonogram tworzony automatycznie w oparciu o zapotrzebowania przesłane przez instruktorów symulacji

NAUCZYCIEL

 • Ujednolicenie wzoru przesyłanych scenariuszy i kart oceny w systemie
 • Zawsze aktualne scenariusze i karty oceny
 • Możliwość zgłoszenia zapotrzebowania uwzględniającego wszystkie informacje niezbędne do organizacji i realizacji zajęć
 • Możliwość dzielenia się scenariuszami i kartami oceny z innymi użytkownikami Oddziału lub globalnie – ze wszystkimi użytkownikami Medcam PRO
 • Tworzenie harmonogramu zajęć w oparciu o przesłane zapotrzebowania
 • Stały dostęp do harmonogramu z możliwością wyszukiwania konkretnych rekordów
 • Możliwość korzystania z Medcam PRO z dowolnego miejsca, np. z domu.

ADMINISTRATOR

 • Możliwość dowolnej konfiguracji własnego Oddziału
 • Możliwość tworzenia nielimitowanej ilości kont użytkowników z różnym stopniem uprawnień
 • Możliwość dodawania pracowni, magazynów, przedmiotów nauczania itp.
 • Możliwość konfiguracji reguł zgłaszanego zapotrzebowania przez instruktorów symulacji
 • Możliwość generowania raportów z podziałem na: kierunki, przedmioty, nauczycieli, scenariusze

WSZYSCY UŻYTKOWNICY

 • Wprowadzenie nowych standardów i podwyższenie jakości pracy w CSM
 • Ujednolicenie dokumentacji oraz sposobu zgłaszania i przygotowywania zajęć
 • Wszystkie pliki i informacje znajdują się w jednym miejscu, dostępnym 24h/dobę dla wszystkich użytkowników z danego Oddziału, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom
 • Brak konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania
 • Realna kontrola nad wykorzystaniem sprzętu w CSM
 • Możliwość przeprowadzenia analiz i optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich, sprzętowych i materiałowych w oparciu o wygenerowane raporty
 • Oszczędność czasu techników / instruktorów symulacji przy wprowadzaniu scenariuszy i kart oceny do systemu Medcam PRO – raz wprowadzone są pod ręką cały czas.
 • Redukcja ilość godzin pracy administracyjnej i technicznej niezbędnej do zarządzania CSM
 • Zwiększenie wydajności i możliwość zagospodarowania niewykorzystywanych zasobów CSM
 • Realna kontrolna nad materiałami jednorazowymi w CSM
 • Pełna kontrola kierownictwa CSM nad pracą jednostki
 • Możliwość korzystania z innych scenariuszy i kart oceny udostępnionych przez innych użytkowników Medcam PRO
 • Pełna integralność scenariuszy i kart oceny w systemach Medcam i Medcam PRO