In Situ

Najwyższym stopniem symulacji medycznej jest symulacja w miejscu pacy. Praca w zespole z użyciem prawdziwego wyposażenia daje najwyższe efekty uczenia się w realnych warunkach.

Symulację In situ definiuje się następująco: „Odbywa się w prawdziwym środowisku – środowisku opieki nad pacjentem – w celu osiągnięcia wysokiego poziomu wierności i realizmu; szkolenie to jest szczególnie odpowiednie w trudnych warunkach pracy z powodu ograniczeń przestrzennych lub hałasu” (M. Czekajlo, A. Dąbrowska, In situ simulation of cardiac arrest. Disaster Emerg Med J 2017; 2(3): 116–119; oryg.: Lopreiato JO, Downing D, Gammon W. Healthcare Simulation Dictionary. 2016. Retrieved from www.ssih.org/dictionary)

Symulacja In situ zazwyczaj dotyczy określonego miejsca pracy personelu, np. oddziału lub kliniki. Szkolenie w tej formie może odbywać się z użyciem rzeczywistego wyposażenia danej placówki lub dodatkowo z użyciem wyposażenia symulacyjnego. In situ nie tylko wywołuje bardziej intensywne refleksje u uczestników szkolenia, ale również pozwala na uwypuklenie słabszych punktów organizacji pracy na oddziale.

Aby stworzyć możliwość realizacji szkoleń personelu tą metodą oferujemy możliwość wdrożenia systemu Medcam w pracowniach symulacyjnych – w budynku centrum symulacji oraz w miejscu pracy – na oddziale szpitalnym. Oferujemy system w wersji stacjonarnej lub mobilnej.

Jakie możliwości dla In Situ daje Medcam?

  • Poprawa jakości szkolenia
  • Możliwość transmisji obrazu live On-line
  • Osobny panel oglądu Live dla liczebniejszych grup
  • Możliwość przechwycenia obrazu z urządzeń i kamer znajdujących się na wyposażeniu np. bloku operacyjnego
  • Możliwość przeprowadzenia debriefingu i dogłębnej analizy przypadku z omówieniem najistotniejszych fragmentów nagrania